تحقيق بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: تحقيق بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

چكيده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام(بان بور، بان چرمگ و کمربندی) در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1385 می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1383 می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساخ

ادامه مطلب


مطالب تصادفی